Osakkeenomistajat

Osinko ja osinkopolitiikka

Elektrobit Oyj noudattaa osinkopolitiikkaa, joka ottaa huomioon konsernin tuloksen, taloudellisen aseman, pääoman tarpeen sekä kasvun vaatiman rahoituksen.

Vuonna 2014 EB jakoi tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2014 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa 15.4.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.