Hallituksen toimintakertomus

Henkilöstö

Konsernin emoyhtiössä ja sen tytäryhtiöissä työskenteli vuoden 2014 tammi-joulukuussa keskimäärin 1699 henkilöä, ja lisäksi EB:n ja AUDIn yhteisesti omistamassa yrityksessä e.solutions GmbH:ssa 380 henkilöä. Joulukuun lopussa konsernin emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä oli 1804 työntekijää, ja e.solutions GmbH:ssa 431 työntekijää (1648 työntekijää emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä ja 321 työntekijää e.solutions GmbH:ssa vuoden 2013 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä.

Seuraavassa on esitetty jatkuvien liiketoimintojen keskimääräiset henkilölukumäärät ja palkat viimeisiltä kahdelta vuodelta:

  2014 2013
Keskimääräinen henkilöstölukumäärä tilikaudella 2080 1925
Tilikauden palkat ja palkkiot (MEUR) 105,4 94,1

Vuoden 2014 lopussa noin 79 prosenttia työntekijöistä työskenteli Automotive-liike-toimintasegmentissä, 21 prosenttia Wireless-liiketoimintasegmentissä ja vajaa yksi prosentti konsernitoiminnoissa. Verrattaessa vuoteen 2013 Automotive-liiketoimintasegmentin osuus henkilöstöstä kasvoi 4 prosenttiyksikköä, Wireless-liiketoimintasegmentin osuus laski 4 prosenttiyksikköä ja konsernitoimintojen osuus säilyi samalla tasolla.