Osakkeenomistajat

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto vuonna 2014

Elektrobit Oyj:n osakkeen päätöskurssi vuoden 2014 lopussa oli 3,36 euroa, korkein kaupantekokurssi oli 3,83 euroa ja alin 2,30 euroa. Vuoden aikana Elektrobit Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä oli 188,0 miljoonaa euroa ja 66,0 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 50,4 prosenttia osakekannasta. Elektrobit Oyj:n markkina-arvo 31.12.2014 oli 441,8 miljoonaa euroa.