Taloudellinen kehitys vuonna 2014

Vuoden 2014 liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta

EB:n vuoden 2014 liikevaihto kasvoi 12,5 prosenttia 224,1 miljoonaan euroon (liikevaihto 199,3 miljoonaa euroa, vuonna 2013). Liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa sisältäen 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia tuottoja ja yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista (8,1 miljoonaa euroa, vuonna 2013, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä). Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu olivat pääosin Automotive-liiketoimintasegmentin hyvän kehityksen ansiota.

Liiketoiminnan rahavirta oli 10,5 miljoonaa euroa (34,7 miljoonaa euroa, vuonna 2013). Nettokassavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (28,7 miljoonaa euroa, vuonna 2013, sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä aiheutuneen kertaluonteisen noin 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen ja joulukuussa jaetun 14,3 miljoonan euron määräisen pääoman palautuksen).

Vuoden 2014 päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 62,3 % (65,1 %, 31.12.2013) ja nettovelkaantumisaste oli -37,4 % (-46,1 %, 31.12.2013).

Kassavarat vuoden 2014 lopussa olivat 43,3 miljoonaa euroa (43,0 miljoonaa euroa 31.12.2013). EB:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 3,0 miljoonaa euroa.

Tutkimus ja tuotekehitys

Vuoden 2014 tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 20,1 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa, vuonna 2013) vastaten 9,0 prosenttia liikevaihdosta (9,3 prosenttia, vuonna 2013). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 13,2 miljoonaa euroa (14,3 miljoonaa euroa, vuonna 2013) ja Wireless-liiketoimintasegmentin osuus 6,9 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa, vuonna 2013).

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 2,1 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (0,0 miljoonaa euroa, vuonna 2013), ja nämä aktivoinnit koskivat Wireless-liiketoimintasegmentissä tehtyjä T&K-investointeja. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa vuoden 2014 lopussa oli 12,2 miljoonaa euroa (12,0 miljoonaa euroa, 31.12.2013), josta merkittävä osa liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina. Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa, vuonna 2013).

Tutkimus- ja kehitysinvestoinneista, niiden aktivoinneista ja aktivoinneista tehdyistä poistoista aiheutunut kokonaisrasitus EB:n tuloslaskelmaan vuonna 2014 oli -19,8 miljoonaa euroa (-20,1 miljoonaa euroa vuonna 2013).

Tässä vuosikertomuksessa esitettävät vuotta 2013 koskevat vertailutiedot sisältävät vain jatkuvat toiminnot.