Hallituksen toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

SafeMove-liiketoiminnan hankinta

2.1.2015 Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Technologies Oy osti norjalaiselta Birdstep Technology ASA:lta 100 prosenttia sen täysin omistaman suomalaisen tytäryhtiön Birdstep Technology Oy:n osakekannasta ("Kauppa") Birdstep Technology Oy tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Kauppa vahvisti EB:n Wireless-liiketoimintasegmentin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille. Birdstep Technology Oy:n (2.1.2015 alkaen SafeMove Oy) vuoden 2013 liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 tammi-syyskuun liikevaihto 2,1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 19 työntekijää ja sen toimipiste sijaitsee Espoossa. Osakkeiden velaton käteiskauppakauppahinta on 2,0 miljoonaa euroa, jota oikaistaan ostetun yrityksen 31.12.2014 kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalla summalla. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta EB:n taseeseen, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhtiö tullaan raportoimaan osana EB:n Wireless-liiketoimintasegmenttiä vuoden 2015 alusta alkaen.

Parrot S.A.:n kanne e.solutions GmbH:ta vastaan

Tammikuussa 2015 EB:n saaman tiedon mukaan e.solutions GmbH:n (e.solutions) komponenttitoimittaja, Parrot S.A. (Parrot), on hakenut välimiesmenettelyn aloittamista e.solutionsia vastaan Kansainvälisen kauppakamarin kansainvälisessä välitystuomioistuimessa ja vaatii hyvitystä ja/tai vahingonkorvausta noin 9,4 miljoonaa euroa autonvalmistusta koskevaan toimitussopimukseen liittyen. Välimiesmenettelyn paikka on München, Saksa.

e.solutionsin alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne on perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. Kanne perustuu Parrotin väitteeseen siitä, että e.solutions olisi rikkonut e.solutionsin ja Parrotin välistä toimitussopimusta olemalla tilaamatta Parrotin tuotteita e.solutionsin uutta viihde- ja viestintäjärjestelmän ohjelmistojärjestelmää varten. Parrot väittää myös, että e.solutionsin uusi viihde- ja viestintäjärjestelmän ohjelmistojärjestelmä loukkaa Parrotin immateriaalioikeuksia.

Tämänhetkisen analyysin perusteella välimiesmenettelystä ei seuraa e.solutionsille tai EB:lle taloudellista velvoitetta, jolla olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan. On mahdollista, että myöhemmin saatavan tiedon perusteella asiaa joudutaan arvioimaan uudelleen. Pahimmillaan Parrotin kanne voisi johtaa merkittävään negatiiviseen vaikutukseen e.solutionsin ja EB:n liikevoittoon, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan.

Osakemäärän lisäys 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 15.12.2014 - 26.1.2015 välisenä aikana yhteensä 95 366 uutta osaketta. Merkintähinta, 61 719,94 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys merkittiin kaupparekisteriin 6.2.2015. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 9.2.2015 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131 588 510 osaketta.