Hallituksen toimintakertomus

Optio-oikeudet

Varsinainen yhtiökokous 14.3.2008 päätti optio-oikeuksien antamisesta Elektrobit-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 4 200 000 kappaletta, joista 1 400 000 merkitään tunnuksella 2008A, 1 400 000 tunnuksella 2008B ja 1 400 000 tunnuksella 2008C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 200 000 yhtiön uutta osaketta tai sen hallussa olevaa osaketta. Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 3,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Elektrobit Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2009, tammikuussa 2010 ja tammikuussa 2011. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2012-31.3.2014, optio-oikeuksilla 2008B 1.4.2013-31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2014-31.3.2016.

Elektrobit Oyj:n hallitus päätti 5.6.2013, että optio-oikeudet 2008A ja 2008B liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Listattavaksi haettiin 1 400 000 optio-oikeutta 2008A ja 1 400 000 optio-oikeutta 2008B. Optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin kohteeksi 17.6.2013. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008A päättyy 31.3.2014 ja optio-oikeudella 2008B 31.3.2015.

Elektrobit Oyj:n hallitus päätti 20.12.2013, että optio-oikeudet 2008C liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Listattavaksi haettiin 1 400 000 optio-oikeutta 2008C. Listaamista haettiin alkavaksi 1.4.2014. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008C alkoi 1.4.2014 ja se päättyy 31.3.2016.

Vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A-, ja 2008B ja 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 5.12.2013-28.1.2014 välisenä aikana yhteensä 508 697 uutta osaketta, 11.2.2014-8.4.2014 välisenä aikana yhteensä 461 673 uutta osaketta, 15.4.2014-9.6.2014 välisenä aikana yhteensä 119 951 uutta osaketta, 26.6.2014-18.8.2014 välisenä aikana yhteensä 51 296 uutta osaketta, 3.9.2014-15.10.2014 välisenä aikana yhteensä 164 608 uutta osaketta ja 29.10.2014-1.12.2014 välisenä aikana yhteensä 86 044 uutta osaketta. Merkintähinnat kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys merkittiin kukin kaupparekisteriin 10.2.2014, 14.4.2014, 26.6.2014, 27.8.2014, 28.10.2014 ja 12.12.2014. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 11.2.2014, 15.4.2014, 27.6.2014, 29.8.2014, 29.10.2014 ja 15.12.2014.

Elektrobit Oyj:n osakemäärä uusien osakkeiden rekisteröintien jälkeen oli 131 493 144 osaketta.

Lisätietoa ja optio-oikeuksien 2008 ehdot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat.