Osakkeenomistajat

Optio-oikeudet

Elektrobit Oyj:n hallitus päätti 5.6.2013, että optio-oikeudet 2008A ja 2008B liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Listattavaksi haettiin 1 400 000 optio-oikeutta 2008A ja 1 400 000 optio-oikeutta 2008B. Optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin kohteeksi 17.6.2013. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008A päättyi 31.3.2014 ja optio-oikeudella 2008B merkintäaika päättyy 31.3.2015.

Elektrobit Oyj:n hallitus päätti 20.12.2013, että optio-oikeudet 2008C liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Listattavaksi haettiin 1 400 000 optio-oikeutta 2008C. Listaamista haettiin alkavaksi 1.4.2014. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008C alkoi 1.4.2014 ja se päättyy 31.3.2016.

Vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A-, ja 2008B ja 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 5.12.2013-28.1.2014 välisenä aikana yhteensä 508 697 uutta osaketta, 11.2.2014-8.4.2014 välisenä aikana yhteensä 461 673 uutta osaketta, 15.4.2014-9.6.2014 välisenä aikana yhteensä 119 951 uutta osaketta, 26.6.2014-18.8.2014 välisenä aikana yhteensä 51 296 uutta osaketta, 3.9.2014-15.10.2014 välisenä aikana yhteensä 164 608 uutta osaketta ja 29.10.2014-1.12.2014 välisenä aikana yhteensä 86 044 uutta osaketta. Merkintähinnat kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys merkittiin kukin kaupparekisteriin 10.2.2014, 14.4.2014, 26.6.2014, 27.8.2014, 28.10.2014 ja 12.12.2014. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 11.2.2014, 15.4.2014, 27.6.2014, 29.8.2014, 29.10.2014 ja 15.12.2014. Elektrobit Oyj:n osakemäärä uusien osakkeiden rekisteröintien jälkeen oli 131 493 144 osaketta. Lisätietoa ja optio-oikeuksien 2008 ehdot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat.