Hallituksen toimintakertomus

Suunnitelma osittaisjakautumisesta ja uuden Bittium Oyj:n listaamisesta

Elektrobitin Oyj:n hallitus on hyväksynyt 18.2.2015 suunnitelman osittaisjakautumisesta ja uuden Bittium Oyj:n listaamisesta pörssiin. Samalla hallitus päivitti liiketoimintasegmenttiensä strategisia linjauksia ja taloudellisia tavoitteita vuosille 2015-2017.

Suunnitelman mukaan Wireless-liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät jakautumisessa syntyvälle uudelle yhtiölle Bittium Oyj:lle, jonka osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Automotive-liiketoiminta jäisi nykyiseen yhtiöön, jonka pörssilistaus jatkuu ennallaan. Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettävän 11.6.2015 ja jakautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 30.6.2015. Lisätietoja osittaisjakautumisen suunnitelmasta ja päivitetyistä strategisista linjauksista on esitetty 19.12.2015 julkaistussa erillisessä pörssitiedotteessa.