Hallituksen toimintakertomus

Osinko vuodelta 2013

10.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta.