Hallituksen toimintakertomus

Tutkimus- ja kehitystoiminta

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja Automotive-liiketoimintasegmentissä autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin ja Wireless-liiketoimintasegmentissä puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2014 tammi-joulukuun tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 20,1 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa, vuonna 2013) vastaten 9,0 prosenttia liikevaihdosta (9,3 prosenttia, vuonna 2013). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 13,2 miljoonaa euroa (14,3 miljoonaa euroa, vuonna 2013) ja Wireless-liiketoimintasegmentin osuus 6,9 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa, vuonna 2013).

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 2,1 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (0,0 miljoonaa euroa, vuonna 2013), ja nämä aktivoinnit koskivat Wireless-liiketoimintasegmentissä tehtyjä T&K-investointeja. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa joulukuun 2014 lopussa oli 12,2 miljoonaa euroa (12,0 miljoonaa euroa, 31.12.2013), josta merkittävä osa liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina. Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa, vuonna 2013).

Tutkimus- ja kehitysinvestoinneista, niiden aktivoinneista ja aktivoinneista tehdyistä poistoista aiheutunut kokonaisrasitus EB:n tuloslaskelmaan vuoden 2014 tammi-joulukuussa oli -19,8 miljoonaa euroa (-20,1 miljoonaa euroa vuonna 2013).