Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Oulussa, 18. päivänä helmikuuta 2015

Ernst & Young Oy 
KTH-yhteisö
Juhani Rönkkö
KHT