Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä

Emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 89 790 981,58 euroa, josta tilikauden tulos on -2 448 934,17 euroa.

Hallitus ehdottaa 15.4.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 17.4.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on perjantai 24.4.2015.

Oulussa, 18. päivänä helmikuuta 2015

Seppo Laine
hallituksen puheenjohtaja
Jorma Halonen
hallituksen jäsen
Juha Hulkko
hallituksen jäsen

Staffan Simberg
hallituksen jäsen

Erkki Veikkolainen
hallituksen jäsen

Jukka Harju
toimitusjohtaja