Hallituksen toimintakertomus

Liiketoimintasegmentit

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.