Hallituksen toimintakertomus

Kannustinjärjestelmät

Osakeomistusohjelma

2008A-C
Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti 14.3.2008 optio-oikeuksien antamisesta Elektrobit-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 4 200 000 kappaletta. Niistä 1 400 000 merkittiin tunnuksella 2008A, 1 400 000 tunnuksella 2008B ja 1 400 000 tunnuksella 2008C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 200 000 yhtiön uutta osaketta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Elektrobit Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2009, tammikuussa 2010 ja tammikuussa 2011. Tilikauden 2014 lopussa tunnuksella 2008A merkityistä optio-oikeuksista yhteensä 1 292 322 optio-oikeutta, ja tunnuksella 2008B merkityistä optio-oikeuksista yhteensä 1 089 000 optio-oikeutta ja tunnuksella 2008C merkityistä optio-oikeuksista yhteensä 1 085 000 optio-oikeutta oli jaettu Elektrobit-konsernin avainhenkilöille.

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu rajoitettu osa EB:n henkilöstöstä. Maksettavat tulospalkkiot määräytyvät asetettujen yhtiön tai liiketoimintasegmenttien taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Lisäksi osa tavoitteista voi olla muita yhtiön tai liiketoimintasegmentin tavoitteita tai henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin.

Vuonna 2014 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista päätetään yksi yli yhden -periaatteella.