Konsernin laaja tuloslaskelma (MEUR) 

JATKUVAT TOIMINNOT

  2014 2013
LIIKEVAIHTO  224,1 199,3
Liiketoiminnan muut tuotot 4,7 3,5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,0 -0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -16,3 -12,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -125,6 -113,2
Poistot -8,7 -9,0
Liiketoiminnan muut kulut -61,5 -60,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 16,8 8,1
Rahoituskulut (netto) -1,3 -0,9
TULOS ENNEN VEROJA 15,5 7,2
Tuloverot -3,3 -0,6
TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 12,3 6,7
Lopetetut toiminnot
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,2 24,3
TILIKAUDEN TULOS 12,5 30,9
     
Muut laajan tuloksen erät:    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi  
     Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -0,8 0,0
     Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 0,2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi    
     Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,9 -0,0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,4 -0,0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 12,9 30,9
     
Tilikauden tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 12,5  30,9 
     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 12,9 30,9
     
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR    
     Laimentamaton 0,094 0,051
     Laimennettu 0,093 0,051
     
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR    
     Laimentamaton 0,002 0,188
     Laimennettu 0,002 0,187
     
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR    
     Laimentamaton 0,096 0,239
     Laimennettu 0,095 0,238
     
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 130 975 129 528
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 131 663 130 092