Hallituksen toimintakertomus

Riskit ja epävarmuustekijät

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Syyskuussa 2014 Parrot S.A. peruutti EB:n ja AUDIn yhteisesti omistamaa yhtiötä e.solutions GmbH:ta vastaan huhtikuussa 2014 Pariisin riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa nostamansa vahingonkorvauskanteen. Kanteessa Parrot vaati e.solutions GmbH:lta tulon- ja maineen menetyksestä korvauksena noin 18,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden jälkeen, tammikuussa 2015 EB:n saaman tiedon mukaan Parrot on hakenut välimiesmenettelyn aloittamista e.solutions GmbH:ta vastaan Kansainvälisen kauppakamarin kansainvälisessä välitystuomioistuimessa ja vaatii hyvitystä ja/tai vahingonkorvausta tällä hetkellä noin 9,4 miljoonaa euroa autonvalmistusta koskevaan toimitussopimukseen liittyen. Välimiesmenettelyn paikka on München, Saksa. e.solutions GmbH:n alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne on perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. Kanne perustuu Parrotin väitteeseen siitä, että e.solutions GmbH olisi rikkonut e.solutions GmbH:n ja Parrotin välistä toimitussopimusta olemalla tilaamatta Parrotin tuotteita e.solutions GmbH:n uutta viihde- ja viestintäjärjestelmän ohjelmistojärjestelmää varten. Parrot väittää myös, että e.solutions GmbH:n uusi viihde- ja viestintäjärjestelmän ohjelmistojärjestelmä loukkaa Parrot S.A. GmbH:n immateriaalioikeuksia. Tämänhetkisen analyysin perusteella välimiesmenettelystä ei seuraa e.solutions GmbH:lle tai EB:lle taloudellista velvoitetta, jolla olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan. On mahdollista, että myöhemmin saatavan tiedon perusteella asiaa joudutaan arvioimaan uudelleen. Pahimmillaan Parrotin kanne voisi johtaa merkittävään negatiiviseen vaikutukseen e.solutions GmbH:n ja EB:n liikevoittoon, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan. Tietoa Parrotin vahingonkorvauskanteesta ja sen peruuttamisesta sekä Parrotin hakemasta välimiesoikeuden aloittamisesta on esitetty "Katsauskauden merkittävät tapahtumat"-osiossa ja 4.4.2014, 22.9.2014 sekä 9.1.2015 julkaistuissa pörssitiedotteissa.