Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa operatiivista hallintoa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa hallituksen kokousten valmistelusta ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Kirjanpidon lainmukaisuus ja varainhoidon luotettava hoito ovat myös toimitusjohtajan vastuulla. Toimitusjohtaja vastaa strategian, pitkän aikavälin suunnitelmien, investointien, yritysjärjestelyjen ja -kauppojen ja rahoituksen valmistelusta, ja näistä päättämisestä siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu hallitukselle. Edelleen toimitusjohtaja vastaa taloussuunnittelusta, konserniviestinnästä ja sijoittajasuhteista.

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen toimisopimuksen muotoon. Toimitusjohtajan toimisopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen. Suomen työeläkejärjestelmä (TyEL) oikeuttaa vanhuuseläkkeeseen, jonka suuruus perustuu työskentelyvuosien määrään ja tuona aikana kertyneisiin tuloihin sisältäen peruspalkan, tulospalkkion (pois lukien optio-oikeudet ja niiden perusteella merkityt osakkeet) ja veronalaiset luontoisedut. Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä oman harkinnan mukaan 63-68 vuoden iässä (joustava eläkkeellesiirtymisikä).

 

Toimitusjohtaja

Jukka Harju

Chief Executive Officer 2009-
s. 1956, DI, KTM

Elektrobit Technologies Oy ja Elektrobit Automotive GmbH, hallituksen puheenjohtaja 2010-.

Keskeinen työhistoria: Elektrobit Oyj hallituksen jäsen 2006-2009. Boier Capital Oy, partneri 2007-2009. Efore Oyj, hallituksen jäsen 2007-2009. Incap Oyj, hallituksen jäsen 2007-2010. Elektrobit Group Oyj, liiketoimintojen johtaja
(COO) 2005-2006 ja liiketoimintojen kehittämisestä vastaava johtaja 2000-2004. ...

Lue lisää