Hallituksen toimintakertomus

Liputusilmoitukset

EB vastaanotti 12.5.2014 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Juha Hulkon omistus- ja ääniosuuden alittumisesta alle 20 prosentin liputusrajan. Liputusraja alitettiin 12.5.2014.

EB vastaanotti 28.10.2014 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan optio-oikeuksien perusteella tehtyjen osakemerkintöjen johdosta Elektrobit Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli noussut 28.10.2014 131 407 100 osakkeeseen ja osakkeiden kokonaislukumäärän lisääntymisen johdosta Juha Hulkon omistus- ja ääniosuus alitti 15 prosentin liputusrajan. Liputusraja alitettiin 28.10.2014.