Osakkeenomistajat

Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan osakkeiden omistus

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä heidän määräysvaltayhteisöt omistivat vuoden 2014 lopussa yhteensä 37 632 262 osaketta, joka vastaa 28,6 prosentin omistusosuutta yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista.