Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajat

Vuoden 2014 lopussa Elektrobit Oyj:llä oli 24 547 omistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa omistivat 55,7 prosenttia osakkeista. Yksityisten henkilöiden omistamien osakkeiden osuus oli 69,7 prosenttia. Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osuus oli vuoden 2014 lopussa 7,0 prosenttia.