Liiketoimintasegmentit

Tuotteet

EB on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille  ja jatkoi näille markkinoille suunnattuja myynti-, markkinointi- ja tuotekehityspanostuksia vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä EB toimitti erän erikoisterminaalituotteita eräälle ulkomaiselle asiakkaalle ja sai pieniä tilauksia, lähinnä puolustusvoimien testi- ja arviointikäyttöön tulevista EB Tough VoIP -puhelinjärjestelmätuotteista useilta asiakkailta Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Asiakkaiden hankintapäätökset etenivät odottamaamme hitaammin ja kansainvälisiltä viranomaismarkkinoilta syntynyt tuoteliikevaihto jäi vähäiseksi vuonna 2014.

Alkuvuodesta EB laajensi EB Special Device Platform (SDP) -tuotealustojaan esittelemällä Android-pohjaisen älykelloteknologiaversion. Tämä räätälöitävä tuotealusta mahdollistaa ratkaisujen toimittamisen yrityksille, jotka haluavat laajentaa tuotteistoaan älykellomarkkinoille. Marraskuussa 2013 julkaistu adidas miCoach SMART RUN -älykello on EB:n tuotealustaan perustuva laite.

Kesäkuussa EB kertoi olevansa kehittämässä taktisen kommunikaation tuotteidensa ja järjestelmiensä oheen EB Tactical LTE Access Point -liityntäratkaisua (Long Term Evolution, 4G), joka mahdollistaa tavallisten siviilikäyttöön tarkoitettujen päätelaitteiden hyödyntämisen sotilastarkoituksiin. Tällä ratkaisulla voi muodostaa laajakaistaisen, langattoman liityntäpisteen kattamaan datansiirron ja puhelupalvelun halutun taistelukentän alueen sisällä. EB esitteli laajenevaa tuoteportfoliotaan Pariisissa Eurosatory 2014 -messuilla.

Heinäkuussa EB sai Suomen Puolustusvoimilta tilauksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetuista Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) -järjestelmän eli langattoman runkoverkon tuotteista. Puolustusvoimilla on tilaukseen liittyen myös lisähankintavaraus, joka mahdollistaa tuotteiden jatkotilauksen. Tilaus ja lisähankintavaraus ovat jatkoa syyskuussa 2011 solmitulle hankintasopimukselle sekä hankintasopimusta seuranneille tuotetoimituksille, jotka on aloitettu joulukuussa 2012. Hankintasopimuksen mukaisesti EB kehittää Puolustusvoimille langattoman runkoverkon sekä toimittaa siihen kuuluvia ohjelmistoradioita.

Kolmannella vuosineljänneksellä EB aloitti yhteistyön Qualcommin kanssa Qualcomm® Snapdragon™ 801 -prosessorin käyttämisestä EB Special Device Platform (SDP) -tuotealustan uusimmassa versiossa, joka tuotiin markkinoille myöhemmin samana vuonna. Tuotealustasta voidaan asiakaskohtaisesti räätälöidä älypuhelimia, taulutietokoneita ja muita laitteita, jotka on kehitetty erityisesti erikoissovelluksiin, kuten viranomais- tai kyberturvallisuussovelluksiin. EB:n on tarkoitus hyödyntää Snapdragon™ 801 -prosessoria erilaisissa langattomissa tuotteissa, jotka räätälöidään perustuen EB:n tuotealustaan.

Marraskuun alussa EB julkisti uuden EB Tough Mobile LTE -älypuhelimen, joka on suunniteltu ja valmistettu vaativille tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille. EB Tough Mobile LTE -älypuhelimessa on erikoiskomponenteilla toteutettu tietoturva-alusta ja siihen sisältyy lukuisia innovatiivisia ominaisuuksia, jotka on räätälöityjä ammattikäyttäjille kuten valtion virastot, viranomaiset ja muut ammattilaiset, joilla on kriittisiä viestintätarpeita.

Marraskuun lopussa EB julkisti monipuolisen ja helposti räätälöitävän EB IoT Device Platform -laitealustan. Alusta tarjoaa asiakkaille uusinta teknologiaa edustavan, kustannusoptimoidun ja nopean tavan laajentaa tuotetarjontaansa IoT-markkinoille. Eri käyttöjärjestelmiä, kuten Androidia, tukevasta laitealustasta voi kehittää langattomia yhteyksiä ja erilaisia sensoreita käyttäviä laitteita, kuten älykelloja, älykoruja ja hyvinvointirannekkeita. Alustan monipuolisuuden ja suorituskyvyn ansiosta se soveltuu hyvin myös teollisen internetin, kuten esimerkiksi M2M-laitteiden (Machine-to-Machine) kehittämiseen.