Liiketoimintasegmentit

Markkinanäkymät

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä nopeammalle ja laadukkaammalle tiedonsiirrolle.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää EB:n tuotteille ja palveluille vuonna 2015 ja siitä eteenpäin:

  • Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian yleistyminen luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen taajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle.
  • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää räätälöidyille laitteille, kuten EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille, tableteille ja viestintämoduuleille. Vuonna 2014 julkistettu EB Tough Mobile -älypuhelin luo pohjaa uusien asiakastilauksien hankkimiselle viranomais- ja turvapuhelinmarkkinassa.
  • EB on pitkäaikaisen älypuhelinten ja matkaviestintäverkkolaitteiden tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan ratkaisuja, joissa tarvitaan mm. sekä päätelaitteet että verkot kattavaa moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaamista.
  • Tietoturvallisten laitteiden kysynnän odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. EB SafeMove -tuoteperheen tuotteiden odotetaan lisäävän EB:n tuotteiden suorituskykyä ja soveltuvuutta tietoturvallisuusmarkkinoilla.
  • Internet of Things (IoT, asioiden internet) on noussut merkittäväksi kehitysalueeksi monilla toimialoilla. Kysyntää EB:n IoT-tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve tuoda markkinoille kuluttajien käyttöön tarkoitettuja "wearables"-laitteita ja teollisuuden käyttöön tarkoitettuja laitteita ja ratkaisuja, joilla toteutetaan teollisuuden langattomia sovelluksia ja yhdistetään laitteita internet-palveluihin tai suoraan muihin laitteisiin.
  • Puolustusmarkkinoilla taktisessa viestinnässä tarvitaan yhä suurempia tietomääriä, mikä luo kysyntää laajakaistaverkoille, kuten EB:n IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen viestinnän ratkaisuille.

Tietoliikenteen verkkolaitevalmistajien yleiset kustannussäästöpaineet näkyvät edelleen tuotekehityspalveluiden kysynnässä, lähinnä koventuneena hintakilpailuna. Tästä huolimatta kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille odotetaan säilyvän tasaisena vuoden 2015 aikana.

Vuonna 2015 EB jatkaa Suomen Puolustusvoimien johtamisjärjestelmiin liittyvää tuotekehitystä ja tuotteiden ja palveluiden toimituksia, ja odottaa saavansa puolustusmarkkinoille suunnatuille tuotteilleen päänavauskauppoja kansainvälisiltä markkinoilta.

Puolustus-, viranomais- ja kansallisen turvallisuuden markkinat ovat luonteeltaan hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille on ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.