Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Liiketoimintasegmentit (alakonsernit)

Konsernin operatiivinen liiketoiminta tapahtuu toimialoittain muodostetuissa liiketoimintasegmenteissä (alakonsernit), jotka ovat Automotive-liiketoimintasegmentti ja Wireless-liiketoimintasegmentti. Myös konsernin ulkoinen raportointi perustuu näihin liiketoimintasegmentteihin. Alakonsernien emoyhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat segmentin liiketoiminnasta kunkin alakonsernin emoyhtiön hallitukselle ("segmenttihallitus"). Segmenttihallituksiin kuuluu Yhtiön toimitusjohtaja puheenjohtajana sekä yksi tai useampi Yhtiön hallituksen jäsen ja mahdollisesti lisäksi yksi tai useampi konsernin ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Liiketoimintaa koskevat operatiiviset päätökset tehdään kussakin liiketoimintasegmentissä.