Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Konsernijohto

Toimitusjohtajan tukena toimii konsernijohto, johon kuuluvat konsernin talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Konsernijohdon tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutuksessa ja seurannassa, erityisesti liiketoimintaportfolion hallinnan ja kehittämisen, varainhallinnan ja verotuksen, sisäisen valvonnan, yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän, sijoittaja- ja markkinointiviestinnän ja riskienhallinnan osalta.

 

Talousjohtaja

Veli-Pekka Paloranta

Chief Financial Officer 2010-
s. 1972, KTM

Elektrobit Oyj, konsernin johtoryhmän jäsen 2010-

Keskeinen työhistoria: Elektrobit Oyj, Director, Finance 2008-2010. JOT Automation Oy, talousjohtaja 2007-2008. Elektrobit Group Oyj, Business Controller 2000-2007.

Lue lisää

 

Lakiasiainjohtaja

Kari Jokela

Chief Legal Officer 2014-
s. 1969, oikeustieteen kandidaatti (OTK),
varatuomari (VT), Mag.Iur.

Elektrobit Oyj, konsernin johtoryhmän jäsen 2014-

Keskeinen työhistoria: Elektrobit Technologies Ltd, lakimies 2012-2014. Elektrobit Corporation, lakimies 2010-2012. Elektrobit Automotive GmbH, lakimies 2008-2010...

Lue  lisää