Osakkeenomistajat

Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Elektrobit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.2.2015 yhteensä 131 588 510 osaketta ja 131 588 510 ääntä.