Liiketoimintasegmentit

Markkinanäkymät

Kansainvälisen automarkkinan arvioidaan kasvavan 2-4 % vuonna 2015 saksalaisen Autoteollisuuden liiton (VDA, Verband der Automobileindustrie) ja Euler Hermesin autoteollisuuden kehitystä koskevien tutkimusraporttien mukaan. Kansainväliseen henkilöautojen kysyntänäkymään liittyy enemmän epävarmuutta kuin viime vuonna, muun muassa öljyn hinnan laskun ja maantieteellisten alueiden erilaisen taloudellisen kehityksen osalta. Autonvalmistajat jatkavat investointejaan uusien automallien ohjelmistoihin, ja autoteollisuudessa ohjelmistotuote- ja -palvelumarkkinan ennakoidaan jatkavan kasvua vuonna 2015. EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2015 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä.

Autojen elektroniikka- ja ohjelmistomarkkinan ennustetaan jatkavan kasvua pitkällä aikajänteellä. Beryllsin "Tulevaisuuden autoelektroniikkateollisuuden rakenne 2025" (Future Industry Structure of Automotive (FAST) Electronics 2025) -tutkimus olettaa autoelektroniikan kasvavan 215 miljardista eurosta vuonna 2012 456 miljardiin euroon vuonna 2025 (CAGR 6 %).

Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoille ja EB:lle mm. seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kasvua vuonna 2015 ja sen jälkeen:

  • Suuri osa autojen innovaatioista toteutetaan elektroniikan ja ohjelmistojen avulla. Ohjelmistojen avulla autonvalmistajat voivat myös erottautua kilpailijoistaan mm. seuraavilla alueilla: mukavuus ja turvallisuus, tiedonkulku ja viihde, voimansiirto ja viestintä. Elektroniikkaosien ohjelmistoja ja laitteistoja ollaan osin eriyttämässä toisistaan tavoitteena autojen innovoinnin nopeuttaminen, laadun parantaminen ja kustannusten alentaminen. Nämä markkinatrendit antavat EB:lle ohjelmistotoimittajana mahdollisuuden työskennellä suoraan suurten autovalmistajien kanssa tarjoten heille ohjelmistojen tuotekehityspalveluita, ohjelmistotuotteita ja työkaluja heidän yksilöllisten vaatimustensa mukaisesti. EB tarjoaa myös ohjelmistojen integrointipalveluita eri toimittajien tarjoamien ohjelmistosovellusten ja -moduulien yhdistämiseksi.
  • Autonvalmistajat kehittävät modulaarisia, kansainvälisille markkinoille suunnattuja tuotealustoja, mikä parantaa alustojen käytön skaalautuvuutta sekä automallien ja niiden varianttien kasvavan määrän hallintaa. Ohjelmistoalustojen määrä kasvaa, ja niiden tuotekehitysohjelmat tulevat kansainvälisiksi pitäen sisällään tuotteiden lokalisoinnin kaikille alueille.
  • Elektroniikan ja ohjelmistojen kasvava monimutkaisuus lisää työtä tietoturvallisuusvaatimusten täyttävien ohjelmistojen kehittämisessä. EB:n ja AUDIn yhteisesti omistama yritys e.solutions GmbH kehittää korkealaatuisia viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoratkaisuja Volkswagen-konsernin automalleihin. Ohjelmistokehitys jatkuu ja uusia e.solutionsin kehittämiä ohjelmistoja on tulossa toimitusten käynnistysvaiheeseen useisiin Volkswagen-konsernin automalleihin vuoden 2015 aikana.
  • Kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden sisältämiä käyttäjäkokemuksia ja ominaisuuksien runsautta myös autoihin ja tästä syystä viihde- ja viestintäjärjestelmät tulevat yhä yleisemmiksi kaikkien hintaluokkien autoissa. Tämän odotetaan luovan jatkuvaa kysyntää viihde- ja viestintäohjelmistojen kehittämiselle ja ohjelmistojen kehitystyökaluille, kuten EB GUIDE:lle.
  • Liikkuvalla langattomalla yhteydellä varustellusta autosta on tulossa yksi eniten kasvavista internetyhteyden omaavista laitealustoista muiden langattomien kuluttajalaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten joukossa. Gartner ennustaa, että vuoteen 2016 mennessä USA:n ja Länsi-Euroopan tyyppisillä markkinoilla autojen ostajat pitävät internetin kautta toimivaa dynaamista sisältöä yhtenä avaintekijänä valitessaan edullisemman hintaluokan automerkkiä.
  • Autoon langattomasti verkottuneiden (Connected Car) ratkaisujen ja pilviyhteyksien avulla autoihin on mahdollista tuoda uusia sovelluksia ja parempia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi oikea-aikaiset liikennetiedot ja karttapäivitykset navigointiin. Kasvava tarve paremmalle mobiililaitteiden ja auton yhdistämiselle näkyy mm. kulutuselektroniikkatuotteita tarjoavien yhtiöiden, kuten Applen "CarPlay"-julkaisussa tai esimerkiksi Googlen ilmoituksessa avoimesta autoteollisuuden allianssista (Open Automotive Alliance). Nämä tekijät lisäävät kysyntää ohjelmistojen inte-grointipalveluille.
  • Ajamisen automatisointi on yksi toimialan avaintrendi ja merkittävä investointialue. Tuleviin automalleihin ollaan kehittämässä uusia turvallisuutta lisääviä (Active Safety Systems) ja ajamista avustavia (Driver Assistance) toimintoja ja entistä automatisoidumpia ajojärjestelmiä, noudattaen autoteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden (functional safety) vaatimuksia.