Liiketoimintasegmentit

Henkilöstö

Automotive-liiketoimintasegmentin henkilömäärä kasvoi 186 henkilöllä vuonna 2014. Vuoden lopussa EB:n Automotive-liiketoimintasegmentissä oli 1324 työntekijää Saksassa, Suomessa, Itävallassa, Ranskassa, Romaniassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Japanissa. Henkilöstön keski-ikä oli noin 36 vuotta ja huomattava osa heistä oli tuotekehitysinsinöörejä.

Henkilömäärän kasvu tapahtui pääosin Saksassa, noin 90 henkilöllä, sekä Romaniassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa, jonne EB avasi uuden autoteollisuuden ohjelmistojen tuotekehitysyksikön Ouluun syyskuussa 2014. Tässä uudessa tuotekehitysyksikössä oli 21 ohjelmistosuunnittelijaa vuoden 2014 lopussa. Toiminnan laajentaminen Ouluun antaa lisää mahdollisuuksia ohjelmistojen kehittämiseksi tarvittavan henkilöstön määrän kasvattamiselle nykyisiä ja tulevia tarpeita varten. 

EB:n ydinosaamisalueet Automotive-liiketoimintasegmentissä ovat autojen sulautetut ohjelmistot, viihde- ja viestintäjärjestelmät, navigointiohjelmistot, ajamista auttavat sovellukset ja ohjelmistointegrointi.

Vuosi 2014 alkoi Automotive-liiketoimintasegmentin organisaation uudelleenjärjestelyllä toimintakyvyn vahvistamiseksi vahvana jatkuneen kasvun tukemiseksi sekä innovaatioiden edistämiseksi. ASWgoesSpice-ohjelman läpivienti aloitettiin vuoden 2014 aikana. Sen tavoitteena on prosessien ja työkalujen luominen, jotka tukevat kansainvälisen autoalan standardien Spice Level 3 sekä "Functional Safety" saavuttamista. Prosessien uudistaminen koskee koko organisaatiota ja henkilöstöä.

EB panosti uusiin henkilöstön kehitys- ja koulutusohjelmiin. Osana ASWgoesSpice-ohjelmaa projektijohdon koulutuksia jatkettiin vahvistamalla lean-kehitysmallin mukaista toimimista ja ketterien menetelmien omaksumista korkeamman laatutason ja tuottavuuden saavuttamiseksi. Myös johdon koulutukseen ja kehittämiseen panostettiin erityisesti esimiestaitojen ja viestintätaitojen kehittämisessä. Avainhenkilöille järjestettiin mahdollisuus osallistua potentiaalianalyysiin, jonka tavoitteena oli työntekijän vahvuuksien ja heikkouksien löytäminen, ja jonka perusteella tehtiin henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat.

Yhteistyö yliopistojen kanssa jatkui ja EB osallistui 25 erilaiseen rekrytointimessuun kasvattaakseen yhtiön tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa ja löytääkseen uusia kykyjä.