Vuosikertomus

2014

Avainluvut

OMA-
VARAISUUSASTE

MEUR
Liikevaihto

MEUR
Liikevoitto

MEUR
Liiketoiminnan rahavirta

NETTO
VELKAANTUMISASTE

HENKILÖSTÖN
KASVUPROSENTTI

Osakekurssin kehitys

Avainluvut liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto
MEUR
Liikevoitto/-tappio
MEUR
Käyttökate
MEUR
Henkilömäärä
31.12.2014

EB henkilöstö

2014 emoyhtiössä ja tytäryhtiössä

Vuoden 2014 lopussa EB:n ja AUDIn yhteisesti omistamalla yhtiöllä
e.solutions GmbH:lla oli 431 työntekijää.
Liiketoiminta-
segmenteittäin
Automotive

Wireless

Konsernitoiminnot

Yhteensä
Markkina-alueittain
Eurooppa

Aasia

Amerikat