Jukka Harju, toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2014 EB:n liikevaihto kasvoi 12,5 % edellisvuodesta 224,1 miljoonaan euroon. Liikevoitto lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta ja oli 16,8 miljoonaa euroa (7,5 % liikevaihdosta). Sekä liikevaihdon kasvu että pääosin myös parantunut liikevoitto olivat Automotive-liiketoimintasegmentin hyvän kehityksen ansiota. Tyytyväisyydellä voin todeta, että EB:n taloudellinen kehitys vuonna 2014 jatkui hyvänä ja yhtiö saavutti keskeisen tavoitteensa kasvattaa liikevoittoa edellisvuodesta.

Automotive-liiketoimintasegmentissä kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille jatkui hyvänä, kun autonvalmistajat investoivat uusien automallien tuotekehitykseen. Katsauskaudella liikevaihto kasvoi vahvasti 24,0 % edellisvuodesta 171,4 miljoonaan euroon ja liikevoitto nousi 9,3 %:iin liikevaihdosta. Myös AUDIn kanssa yhteisesti omistamamme yritys e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja Volkswagen-konsernin automalleihin, jatkoi kasvuaan ja eteni tavoitteidensa mukaisesti. EB:n liikevoiton kasvuun vaikuttivat tuotekehityspalveluiden liikevaihdon kasvu ja hyvin toteutuneet projektit, ohjelmistolisenssimyynnin kasvu ja alemmat tuotekehityskulut. Tuotekehityskulut viimeisellä vuosineljänneksellä olivat suuremmat kuin edellisvuonna. Ajamisen automatisointi vahvistui autoalan voimakkaana kehitystrendinä ja tuotekehitysalueena, autojen verkottumisen (connected car) ohella.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuonna 2014 aleni 13,4 % edellisvuodesta 53,0 miljoonaan euroon langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden ja muiden tuotekehityspalveluiden kysynnän laskun seurauksena. Tuotepohjainen liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta 14,1 miljoonaan euroon (26,7 % vuoden 2014 liikevaihdosta), mikä ei kuitenkaan riittänyt korvaamaan alentunutta palvelumyyntiä. Wireless-liiketoimintasegmentin tuotemyynti vuonna 2014 syntyi pääosin Suomen viranomaismarkkinoilta ja tuotemyynti kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille jäi vähäiseksi asiakkaiden olettamaamme hitaammin etenevien hankintapäätösten takia. Wireless-liiketoimintasegmentin koko vuoden 2014 liiketulos parani edellisvuodesta ja oli hieman voitollinen vahvan neljännen vuosineljänneksen ansiosta. Liikevoitto ilman kertaeriä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Vuonna 2014 EB kasvatti T&K-investointeja Wireless-liiketoimintasegmentissä selvästi edellisvuodesta 6,9 miljoonaan euroon (13 % liikevaihdosta) ja julkisti vaativille tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille tarkoitetun EB Tough Mobile LTE (Long Term Evolution) -älypuhelimen ja EB IoT Device Platform -laitealustan. Tammikuun 2015 alussa EB osti korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin tarjoavan SafeMove-liiketoiminnan, joka vahvistaa Wireless-liiketoimintasegmentin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille.

EB:n tase ja rahoitusasema säilyivät vahvana vuonna 2014. Tilikauden päättyessä omavaraisuusaste oli 62,3 % ja kassavarat olivat 43,3 miljoona euroa. Yhteensä 20 miljoonan euron määräisistä luottolimiittisopimuksista 3,0 miljoonaa euroa oli käytössä vuoden lopussa.

Vuoden lopussa emoyhtiössä ja sen tytäryhtiöissä oli 1804 työntekijää, ja EB:n ja AUDIn yhteisesti omistamassa yrityksessä e.solutions GmbH:ssa 431 työntekijää. EB:n henkilöstön määrä kasvoi vuoden 2014 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä 186 henkilöllä ja väheni Wireless-liiketoimintasegmentissä 29 henkilöllä. Syksyllä 2014 EB laajensi Automotive-liiketoimintasegmentin toimipisteverkostoa perustamalla Ouluun uuden tuotekehitysyksikön, joka käynnistyi hyvin ja kasvoi vuoden loppuun mennessä 21 henkilön suuruiseksi.

Yhtiön osakekurssi kasvoi 26,3 % vuoden aikana ja osakkeen vaihtomäärä Helsingin pörssissä kasvoi edellisvuodesta ja oli hieman yli 50 % osakekannasta.

19.2.2015 julkistamiensa uusittujen strategisten linjaustensa mukaisesti sekä Automotive- että Wireless liiketoimintasegmentin markkinat tarjoavat EB:lle hyviä kasvumahdollisuuksia lähivuosina. Molemmissa liiketoimintasegmenteissä tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa ja jatkaa hyvää kannattavuuskehitystä vuosina 2015-2017. Vuonna 2015 tavoitteenamme on kasvattaa EB:n liikevaihtoa ja liikevoittoa edellisvuodesta.

EB:n hallitus hyväksyi 18.2.2015 suunnitelman Elektrobit Oyj:n osittaisjakautumisesta ja Wireless-liiketoimintasegmentin listaamisesta pörssiin Bittium Oyj -nimisenä yhtiönä. Mikäli alustavasti 11.6.2015 pidettäväksi suunniteltu ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy suunnitelman, jakautuminen astuu voimaan 30.6.2015. Automotive-liiketoiminta jäisi nykyiseen yhtiöön, jonka listaus Nasdaq Helsingissä jatkuu ennallaan.  Osittaisjakautumisen suunnitelmista ja päivitetyistä strategista linjauksista on kerrottu tarkemmin vuosikertomuksen kappaleessa 1 sekä 19.2.2015 julkaistussa pörssitiedotteessa.