Hallituksen toimintakertomus

TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyyn liittyvät tapahtumat katsauskauden aikana

Heinäkuussa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. solmi ehdollisen sovintosopimuksen (Sovinto) TerreStar Networks Inc.:n (TSN) saneerausmenettelyn selvitysmiehen kanssa. Selvitysmies jätti yhdysvaltalaiselle saneerausmenettelyä koskevalle tuomioistuimelle Sovinnon hyväksymistä koskevan hakemuksen 10.7.2014. Sovinnon mukaan, Sovinnon voimaantulon edellytysten täyttyessä, saneeraushallinto oli velvollinen maksamaan EB:lle käteisenä 1 075 000 Yhdysvaltain dollarin määräisen suorituksen (0,8 miljoonaa euroa 10.7.2014 valuuttakurssin mukaan) (Sovintosuoritus) lopullisena korvauksena EB:n TSN:lle esittämistä vaateista ja EB:n ja TerreStar Networksin ja eräiden sen tytäryhtiöiden konkurssipesän välisten riitaisuuksien ratkaisuna.

12.8.2014 Yhdysvaltain aikaa Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi virallisesti EB:n ja TSN:n saneeraushallinnon välisen ehdollisen sovintosopimuksen. 28.8.2014 Yhdysvaltain aikaa EB vastaanotti TSN:ltä käteisenä 1 075 000 Yhdysvaltain dollarin (0,8 miljoonaa euroa 28.8.2014 valuuttakurssin mukaan) määräisen Sovintosuorituksen täysimääräisenä ja lopullisena korvauksena EB:n TSN:lle esittämistä vaateista ja EB:n ja TSN:n saneeraushallinnon välisten riitaisuuksien ratkaisuna. Sovintosuorituksen maksun jälkeen molemminpuoliset vastuuvapautukset ja muut Sovinnon mukaiset ehdot tulivat voimaan, ja EB:n osallistumisen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa saneerausmenettelyssä katsottiin loppuneen.

Lokakuussa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. teki sovinnon Yhdysvaltain veroviranomaisen (Internal Revenue Service, IRS) kanssa Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiltä olevista saatavista tehtyjen arvonalentumiskirjausten verokäsittelystä. Alunperin IRS kiisti Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiden arvonalentumiskirjauksien perusteella vuoden 2010 liittovaltion tuloverotuksessa tekemän vähennyksen. Tehdyn sovinnon johdosta Elektrobit Oyj purki jäljellä olevan asiantuntijakuluja varten tehdyn 0,3 miljoonan euron kuluvarauksen. Sovinnon seurauksena Elektrobit Inc. maksoi IRS:lle vuotta 2010 koskevia veroja korkoineen noin 1,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,1 miljoonaa euroa 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) ja samanaikaisesti haki noin 1,3 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,0 miljoonan euron 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) niin sanottua "carryback-veronpalautusta" vuodelta 2011. Veronmaksu ja veronpalautus toteutuivat vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä.

TerreStar Networks Inc.:in elokuussa Elektrobit Inc.:ille maksama 1 075 000 Yhdysvaltain dollarin määräinen Sovintosuoritus (lisätietoa yhtiön 29.8.2014 antamassa pörssitiedotteessa) muodosti lopullisen korvauksen Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyissä esittämistä ja vielä avoinna olevista vaateista. Saadun sovintosuorituksen ja verovalitusprosessin päättymisen myötä EB:n TerreStarin saneerausmenettelyyn liittyvien toimien katsottiin päättyneen ja EB purki jäljellä olevan asiantuntijakuluja varten tehdyn 0,3 miljoonan euron kuluvarauksen. Varauksen purkamisella ja elokuussa saadulla 0,8 miljoonan euron sovintosuorituksella oli yhteensä noin 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus EB:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen liiketulokseen.