Hallituksen toimintakertomus

Taloudellinen kehitys tammi-joulukuussa 2014

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR
1–12/2014
12 KK
1–12/2013
12 KK
Jatkuvat toiminnot    
     Liikevaihto 224,1 199,3
     Liikevoitto / -tappio 16,8 8,1
     Rahoitustuotot ja –kulut -1,3 -0,9
     Tulos ennen veroja 15,5 7,2
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 12,3 6,7
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,2 24,3
Kauden tulos 12,5 30,9
Kauden laaja tulos yhteensä 12,9 30,9
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 12,5 30,9
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 12,9 30,9
     
Tulos / osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,093 0,051

Liiketoiminnan rahavirta oli 10,5 miljoonaa euroa (34,7 miljoonaa euroa, vuonna 2013).

Nettokassavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (28,7 miljoonaa euroa, vuonna 2013, sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä aiheutuneen kertaluonteisen noin 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen ja joulukuussa jaetun 14,3 miljoonan euron määräisen pääoman palautuksen).
Omavaraisuusaste oli 62,3 % (65,1 %, 31.12.2013).
Nettovelkaantumisaste oli -37,4 % (-46,1 %, 31.12.2013).

Vertailu vuosineljänneksittäin

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS, MEUR  4Q 14 3Q 14 2Q 14 1Q 14  4Q 13
Liikevaihto 67,8 52,5 52,2 51,7 59,5
Liikevoitto / -tappio 7,2 4,6 3,1 1,9 5,7
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 7,8 3,5 3,1 1,9 5,7
Tulos ennen veroja 6,5 4,2 2,8 1,9 5,5
Katsauskauden tulos 6,4 2,6 1,8 1,7 5,0

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai joita esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Wireless-liiketoimintasegmentin vuoden 2014 tulokseen sisältyy seuraavia kertaeriä:

  • 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia tuottoja vuoden kolmannella neljänneksellä, ja
  • yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista vuoden viimeisellä neljänneksellä.

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN SEKÄ MUU LIIKETOIMINTA, MEUR  4Q 14 3Q 14 2Q 14 1Q 14  4Q 13
Automotive             
Liikevaihto ulkoinen 51,6  42,5 39,8  37,5  41,1
Liikevaihto toiselle segmentille 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Liikevoitto / -tappio 5,4  3,5  4,2  2,9 5,4
             
Wireless          
Liikevaihto ulkoinen 16,1 10,0 12,4 14,2 18,3
Liikevaihto toiselle segmentille 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto / -tappio 2,0 1,1 -0,9 -1,1 0,3
           
Muu liiketoiminta          
Liikevaihto ulkoinen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto / -tappio -0,2 -0,0 -0,2 0,1 0,0
           
Yhteensä          
Liikevaihto 67,8 52,5 52,2 51,7 59,5
Liikevoitto / -tappio 7,2 4,6 3,1 1,9 5,7

 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR JA % 4Q 14 3Q 14 2Q 14 1Q 14 4Q 13

Aasia
2,1
3,1%
2,6
5,0%
1,8
3,5%
2,5
4,9%
2,3
3,9%

Amerikat
10,1
14,9%
7,6
14,5%
6,6
12,7%
7,2
13,8%
8,0
13,4%

Eurooppa
55,6
82,0%
42,3
80,6%
43,8
83,8%
42,0
81,3%
49,2
82,7%

Tässä hallituksen toimintakertomuksessa esitettävät vuotta 2013 koskevat vertailutiedot sisältävät vain jatkuvat toiminnot.