Hallituksen toimintakertomus

Automotive-liiketoimintasegmentti

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita, ohjelmistojen tuotekehityspalveluita ja ohjelmistojen suunnittelutyökaluja autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Ohjelmistojamme käytetään autojen sisäisissä, korkeita turvallisuusvaatimuksia täyttävissä järjestelmissä (Car Infrastructure), ajamista avustavissa järjestelmissä (Driver Assistance, DA) sekä viihde- ja viestintäratkaisuissa (Infotainment), kuten navigaatio- ja käyttöliittymäteknologiat (Human Machine Interface, HMI). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalvelujaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja. EB:n ohjelmistotuotteita ovat navigaatio-ohjelmisto EB street director, käyttöliittymien suunnitteluohjelmisto EB GUIDE, EB tresos -tuoteperhe auton sisäisiin ohjelmistoihin ja niiden suunnitteluun, ja EB Assist -ohjelmistotuotteet ajamista avustavien järjestelmien suunnitteluun. Näistä tuotteista EB saa lisenssimyyntituloa ja tuotteiden lisäksi toimituksiin sisältyy usein tuotekehityspalveluita asiakaskohtaista ratkaisua varten.

EB:llä ja AUDI AG:n tytäryrityksellä Audi Electronics Venture GmbH:lla (AEV) on yhteisesti omistettu yritys, e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja, ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB myös toimittaa yhteisesti omistetulle yritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita. EB omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %. e.solutions GmbH konsolidoidaan EB-konserniin suhteellista yhdistelytapaa käyttäen.

Automotive-liiketoimintasegmentin kehitys vuonna 2014

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2014 tammi-joulukuussa 24,0 prosenttia 171,4 miljoonaan euroon (138,3 miljoonaa euroa, vuonna 2013). Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta ja oli 16,0 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa, vuonna 2013). Kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille jatkui hyvänä, mukaan lukien yhteisyritys e.solutions GmbH. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat tuotekehityspalveluiden liikevaihdon kasvu ja hyvin toteutuneet projektit, ohjelmistolisenssimyynnin kasvu ja alemmat tuotekehityskulut.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana EB ja Sherbrooken yliopisto Kanadan Quebecistä esittelivät yhteistyössä kehittämänsä uudentyyppisen kaupunkiajoon tarkoitetun älytekniikkaa hyödyntävän sähköauton VUE:n (Vehicle Urbain Electrique) kansainvälisillä CES-messuilla Las Vegasissa. Ensimmäisellä neljänneksellä EB myös julkisti kehittäneensä monimutkaisten kuljettajaa avustavien järjestelmien testaamista helpottavaa edistyksellistä teknologiaa. EB Assist Car Data Recorder -testausjärjestelmän avulla tuotekehitysinsinöörit voivat tallentaa ja visualisoida testiajossa kerättyjä tietoja tavallisella tabletilla (taulutietokoneella) ilman monimutkaisia kytkentöjä ja erillisiä näyttöjä ja näppäimistöjä.

Kesäkuussa EB esitteli uuden version EB Assist Electronic Horizon -sähköisestä horisonttiratkaisustaan, joka tukee uusimpia ajamista auttavia toimintoja. Tämän uuden version avulla niissä voi käyttää digitaalisia karttatietoja eri automallistoissa ja varustetasoissa myös ilman aktiivista navigointijärjestelmää.

Tunnustuksena pitkän linjan asiantuntemuksesta ajamista auttavissa, maksimaalisen turvallisuuden, laadun ja suorituskyvyn tarjoavissa ohjelmistoratkaisuissa, EB voitti Best Telematics Safety and Security Award -palkinnon Daimlerin kanssa kehittämistään ajamista auttavista ohjelmistoratkaisuista Telematics Detroit konferenssi- ja messutilaisuudessa (4.-5.6.) Detroitin esikaupungissa Novissa, Michiganissa.

EB kertoi elokuussa suunnitelmistaan avata uusi autoteollisuuden ohjelmistojen tuotekehitysyksikkö Ouluun. Uuden tuotekehitysyksikön suunnitellaan työllistävän vuoden 2014 loppuun mennessä noin 40 ohjelmistosuunnittelijaa, keskittyen autoteollisuuden sulautettujen ohjelmistojen kehitykseen. Toiminnan laajentaminen Ouluun antaa lisää mahdollisuuksia ohjelmistojen kehittämiseksi tarvittavan henkilöstön määrän kasvattamiselle nykyisiä ja tulevia tarpeita varten. 

Lokakuussa EB toi markkinoille uuden autojen elektronisiin ohjausyksiköihin (ECU) tarkoitetun turvajärjestelmien käyttöjärjestelmän EB tresos Safety OS Multi-Core:n. Autonvalmistajat tarvitsevat moniydinarkkitehtuuria voidakseen toteuttaa uusia turvallisuusratkaisuja. Pariisin autonäyttelyssä EB ja Nuance esittelivät puheohjauksen ja luonnollista kieltä ymmärtävän (NLU) tekniikan yhdistelmän osana uuden Audi TT Roadsterin Virtual Cockpit -mittaristoa. Sen avulla kuljettaja voi hallita Audi TT:n viihde-, viestintä- ja navigointiominaisuuksia entistä luonnollisemman vuorovaikutuksen kautta.

Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Kansainvälisen automarkkinan arvioidaan kasvavan 2-4% välillä vuonna 2015 saksalaisen Autoteollisuuden liiton (VDA, Verband der Automobileindustrie) ja Euler Hermesin autoteollisuuden kehitystä koskevien tutkimusraporttien mukaan. Kansainväliseen henkilöautojen kysyntänäkymään liittyy enemmän epävarmuutta kuin viime vuonna, muun muassa öljyn hinnan laskun ja maantieteellisten alueiden erilaisen taloudellisen kehityksen osalta. Autonvalmistajat jatkavat investointejaan uusien automallien ohjelmistoihin, ja autoteollisuudessa ohjelmistotuote- ja -palvelumarkkinan ennakoidaan jatkavan kasvua vuonna 2015. EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2015 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä.

Autojen elektroniikka- ja ohjelmistomarkkinan ennustetaan jatkavan kasvua pitkällä aikajänteellä. Beryllsin "Tulevaisuuden autoelektroniikkateollisuuden rakenne 2025" (Future Industry Structure of Automotive (FAST) Electronics 2025) -tutkimus olettaa autoelektroniikan kasvavan 215 miljardista eurosta vuonna 2012 456 miljardiin euroon vuonna 2025 (CAGR 6 %).

Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoille ja EB:lle mm. seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kasvua vuonna 2015 ja sen jälkeen:

  • Suuri osa autojen innovaatioista toteutetaan elektroniikan ja ohjelmistojen avulla. Ohjelmistojen avulla autonvalmistajat voivat myös erottautua kilpailijoistaan mm. seuraavilla alueilla: mukavuus ja turvallisuus, tiedonkulku ja viihde, voimansiirto ja viestintä. Elektroniikkaosien ohjelmistoja ja laitteistoja ollaan osin eriyttämässä toisistaan tavoitteena autojen innovoinnin nopeuttaminen, laadun parantaminen ja kustannusten alentaminen. Nämä markkinatrendit antavat EB:lle ohjelmistotoimittajana mahdollisuuden työskennellä suoraan suurten autovalmistajien kanssa tarjoten heille ohjelmistojen tuotekehityspalveluita, ohjelmistotuotteita ja työkaluja heidän yksilöllisten vaatimustensa mukaisesti. EB tarjoaa myös ohjelmistojen integrointipalveluita eri toimittajien tarjoamien ohjelmistosovellusten ja -moduulien yhdistämiseksi.
  • Autonvalmistajat kehittävät modulaarisia, kansainvälisille markkinoille suunnattuja tuotealustoja, mikä parantaa alustojen käytön skaalautuvuutta sekä automallien ja niiden varianttien kasvavan määrän hallintaa. Ohjelmistoalustojen määrä kasvaa, ja niiden tuotekehitysohjelmat tulevat kansainvälisiksi pitäen sisällään tuotteiden lokalisoinnin kaikille alueille.
  • Elektroniikan ja ohjelmistojen kasvava monimutkaisuus lisää työtä tietoturvallisuusvaatimusten täyttävien ohjelmistojen kehittämisessä. EB:n ja AUDIn yhteisesti omistama yritys e.solutions GmbH kehittää korkealaatuisia viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoratkaisuja Volkswagen-konsernin automalleihin. Ohjelmistokehitys jatkuu ja uusia e.solutionsin kehittämiä ohjelmistoja on tulossa toimitusten käynnistysvaiheeseen useisiin Volkswagen-konsernin automalleihin vuoden 2015 aikana.
  • Kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden sisältämiä käyttäjäkokemuksia ja ominaisuuksien runsautta myös autoihin ja tästä syystä viihde- ja viestintäjärjestelmät tulevat yhä yleisemmiksi kaikkien hintaluokkien autoissa. Tämän odotetaan luovan jatkuvaa kysyntää viihde- ja viestintäohjelmistojen kehittämiselle ja ohjelmistojen kehitystyökaluille, kuten EB GUIDE:lle.
  • Liikkuvalla langattomalla yhteydellä varustellusta autosta on tulossa yksi eniten kasvavista internetyhteyden omaavista laitealustoista muiden langattomien kuluttajalaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten joukossa. Gartner ennustaa, että vuoteen 2016 mennessä USA:n ja Länsi-Euroopan tyyppisillä markkinoilla autojen ostajat pitävät internetin kautta toimivaa dynaamista sisältöä yhtenä avaintekijänä valitessaan edullisemman hintaluokan automerkkiä.
  • Autoon langattomasti verkottuneiden (Connected Car) ratkaisujen ja pilviyhteyksien avulla autoihin on mahdollista tuoda uusia sovelluksia ja parempia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi oikea-aikaiset liikennetiedot ja karttapäivitykset navigointiin. Kasvava tarve paremmalle mobiililaitteiden ja auton yhdistämiselle näkyy mm. kulutuselektroniikkatuotteita tarjoavien yhtiöiden, kuten Applen "CarPlay"-julkaisussa tai esimerkiksi Googlen ilmoituksessa avoimesta autoteollisuuden allianssista (Open Automotive Alliance). Nämä tekijät lisäävät kysyntää ohjelmistojen integrointipalveluille.
  • Ajamisen automatisointi on yksi toimialan avaintrendi ja merkittävä investointialue. Tuleviin automalleihin ollaan kehittämässä uusia turvallisuutta lisääviä (Active Safety Systems) ja ajamista avustavia (Driver Assistance) toimintoja ja entistä automatisoidumpia ajojärjestelmiä, noudattaen autoteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden (functional safety) vaatimuksia.