Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Varsinainen yhtiökokous 10.4.2014 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallitukseen valittiin Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2014 Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallitus toimi samassa kokoonpanossa myös alkuvuoden 2014 aina varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2014 valita talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Staffan Simbergin (valiokunnan puheenjohtaja), KHT-tilintarkastaja Seppo Laineen ja Erkki Veikkolaisen.

Hallinnointikoodin mukaan hallituksen monipuoliseen kokoonpanoon kuuluu myös se, että hallituksen jäseninä on molempia sukupuolia (Suositus 9). Yhtiö on poikennut tästä suosituksesta, sillä Yhtiön varsinainen yhtiökokous 10.4.2014 ei valinnut hallitukseen molempia sukupuolia. Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta tekivät osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 43,9 % Yhtiön osakkeista. Yhtiön hallitus informoi ehdotuksen tehneitä osakkeenomistajia Suosituksen 9 sisällöstä. Saadun tiedon mukaan ehdotuksen tehneet osakkeenomistajat halusivat painottaa jatkuvuutta hallituksen kokoonpanossa nähtävissä olevien hallitustyön painopistealueiden vuoksi, eivätkä toisaalta nähneet tarpeelliseksi, Yhtiön toiminnan laatu ja laajuus huomioiden, laajentaa hallituksen kokoonpanoa aiemmasta viidestä jäsenestä. Yhtiön hallinto ja hallituksen kokoonpano perustuvat siten vahvaan omistajaohjaukseen ja Yhtiön hallituksessa onkin merkittävä pääomistajien edustus. Yhtiöllä ei ole nimitysvaliokuntaa.

Hyvän hallintotavan mukainen tavoite on, että vähintään puolet yhtiön hallituksen jäsenistä on yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi yhtiöstä riippumattomien hallituksen jäsenten enemmistöön tulee kuulua vähintään kaksi jäsentä, jotka ovat riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 10.4.2014 Jorma Halosen, Seppo Laineen, Staffan Simbergin ja Erkki Veikkolaisen arvioitiin olevan sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä. Juha Hulkko ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta hänen omistusosuutensa ylittäessä 10 % yhtiön osakekannasta.

 

Hallituksen puheenjohtaja

Seppo Laine

s. 1953, KHT-tilintarkastaja

Päätoimi: hallitusammattilainen, tilintarkastaja

Keskeiset luottamustoimet: Sievi Capital Oyj, hallituksen jäsen 2014-. Elektrobit Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2010-, hallituksen jäsen 2008-, talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2009-. Elektrobit Automotive GmbH, hallituksen jäsen 2010-. Joutsen Media Oy, hallituksen puheenjohtaja 2012-. Marpek Oy, hallituksen jäsen 2009-. Oulu ICT Oy, hallituksen jäsen 2008-. Cor Group Oy, hallituksen jäsen 2009-...

Lue lisää 

 

Hallituksen jäsen

Jorma Halonen

s. 1948, ekonomi

Päätoimi: hallitusammattilainen

Keskeiset luottamustoimet: Elektrobit Oyj, hallituksen jäsen 2009-. Elektrobit Automotive GmbH, hallituksen jäsen 2011-. Permira Nordic, hallituksen jäsen 2009-. TMD Friction Holding GmbH, hallituksen puheenjohtaja 2009-.

Keskeinen työhistoria: AB Volvo, varatoimitusjohtaja 2004-2008. Volvo konserni, konsernin varapääjohtaja 2004-2008. Volvo Truck Corporation, Göteborg, ...

Lue lisää 

 

Hallituksen jäsen

Juha Hulkko

s. 1954, DI, eMBA, Dr.tech.h.c.

Päätoimi: hallitusammattilainen

Keskeiset luottamustoimet: Elektrobit Oyj, hallituksen jäsen 2006-. Gamga Oy, hallituksen puheenjohtaja 1999-. Spinning Wire GmbH, hallituksen jäsen 2011-. Elproto Oy, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja 2011-2014. Elektrobit Technologies Oy, hallituksen jäsen 2012-2014. Oulun Energia Oy, hallituksen puheenjohtaja 2014-.

Keskeinen työhistoria: Elektrobit Oy, toimitusjohtaja 2005-2006 ja hallituksen puheenjohtaja 2002-2005 ja 2008-2010.

Lue lisää

 

Hallituksen jäsen

Staffan Simberg

s. 1949, MBA

Päätoimi: hallitusammattilainen, liikkeenjohdon konsultti

Keskeiset luottamustoimet: Elektrobit Oyj, hallituksen jäsen 2008- ja talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2010-. Elektrobit Technologies Oy, hallituksen jäsen 2011-. Nordic Vehicle Conversion AB, hallituksen jäsen 2011-. Silva Group AB, hallituksen jäsen 2011-. Endomines AB (julk.), hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2011-, hallituksen puheenjohtaja 2012-. Simberg & Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja...

Lue Lisää

 

Hallituksen jäsen

Erkki Veikkolainen

s. 1952, DI, eMBA

Päätoimi: Mevita Invest Oy, toimitusjohtaja

Keskeiset luottamustoimet: Elektrobit Oyj, hallituksen jäsen 2008-. Elektrobit Technologies Oy, hallituksen jäsen 2014-. Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd, hallituksen jäsen 2007-. Elcoflex Oy, hallituksen puheenjohtaja 2006-. Maustaja Oy, hallituksen jäsen 2006-. Aplicom Oy, hallituksen jäsen 2005-. Mecanova Oy, hallituksen jäsen 2005-.

 

Lue lisää